Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Lu 454/20 - Wyrok WSA w Lublinie z 2020-12-04

, analiz, ocen i opinii dotyczących zadań i procesów planistycznych realizowanych w dowództwach;, - koordynowanie uczestnictwa polskich jednostek wojskowych w ćwiczeniach...
jednostka wojskowa, które należy intepretować przez pryzmat faktów, nie zaś regulacji prawnych dotyczących służby wojskowej., Podatnik podkreślał, że działania planistyczne...

I SA/Gl 147/20 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2020-11-26

VAT w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług oraz dokumentów stwierdzających poniesienie opłat administracyjnych., Zarazem jednak, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt...
zagospodarowania przestrzennego. Planistyczne wyłączenie części gruntu spod możliwości zabudowy nie pozbawia zaś działki charakteru gruntu z przeznaczeniem pod budowę budynku...

I SA/Gl 148/20 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2020-11-20

. 6c i 6d ustała się na podstawie faktur VAT w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług oraz dokumentów stwierdzających poniesienie opłat administracyjnych...
o nr [...] jest nieruchomością pod zabudowę mieszkaniową, natomiast konkretne umiejscowienie budynku uwarunkowane jest planem zagospodarowania przestrzennego. Planistyczne wyłączenie części gruntu...