Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Gd 14/19 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2019-08-13

opłaty planistycznej,, Przez 'koszty odpłatnego zbycia', o których mowa w art. 19 ust. 1 u.p.d.f., rozumie się wszystkie wydatki poniesione przez zbywcę...
rzeczoznawcy majątkowego sporządzoną w innej sprawie, a mianowicie w toku postępowania w przedmiocie ustalenia wysokości opłaty planistycznej oraz na zlecenie innego organu...

I SA/Gd 13/19 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2019-08-13

przedmiotem sprzedaży zgodnie z operatem szacunkowym sporządzonym na potrzeby opłaty planistycznej,, Przez 'koszty odpłatnego zbycia', o których mowa w art. 19 ust. 1...
ustalenia wysokości opłaty planistycznej oraz na zlecenie innego organu, a mianowicie Wójta Gminy S. (operat szacunkowy z dnia 28 kwietnia 2014 roku),, 2. art. 145 § 2 ustawy...

I SA/Op 277/18 - Wyrok WSA w Opolu z 2019-01-21

[...] (we [...],[...] i [...]), 2) rozliczenia opłat za media dotyczące nieruchomości w [...], w tym: za gaz za okres 01.02.2012 r. - 31.01.2014 r. dotyczące punktu poboru...
[...] (we [...], [...], [...], [...]) oraz zapłaty należności za prąd, gaz i śmieci, wpłaty składki członkowskiej oraz opłaty za remont drogi do Stowarzyszenia I, wpłaty na rzecz J we [...], opłata...

I SA/Op 32/19 - Wyrok WSA w Opolu z 2019-06-05

[...] (we [...], [...], [...], [...] i [...]); rozliczenia opłat za media dotyczące nieruchomości w [...]; wpłaty składki członkowskiej oraz opłaty za remont drogi do Stowarzyszenia E; wpłaty na rzecz F...
we [...], opłata podatku od nieruchomości oraz wpłaty za nieruchomość do Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w [...], w okresie od 10.01.2014 r. do 30.07.2014 r...