Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II FSK 1947/17 - Wyrok NSA z 2019-05-30

w tym przepisie została wprowadzona do porządku prawnego dla zupełnie innych celów, a mianowicie związanych z ustalaniem opłaty adiacenckiej. Nie sposób zgodzić...

I FSK 829/17 - Wyrok NSA z 2019-09-05

skarbowej, opłaty targowej, opłaty adiacenckiej, renty planistycznej, udział w podatkach dochodowych, subwencje ogólne, jak również wpływy z administracyjnych decyzji...
, publicznoprawnym (a nie cywilnoprawnym):, C) polegające na uzyskiwaniu przez Gminę określonych wpływów - w szczególności dochody: z podatku od nieruchomości, opłaty...