Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

IV SA/Wa 646/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-10-05

, że 'decyzja administracyjna o ustaleniu opłaty adiacenckiej (art. 44 ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 r. o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości - Dz...
'. Podobnie stwierdzono w wyroku NSA z dnia 26 stycznia 1995 r. (I SA 2528/93 ONSA 1996, nr 1, poz. 34): 'decyzje administracyjne o ustaleniu opłaty adiacenckiej (art. 44...