Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Wa 971/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-07-22

w celu ustalenia opłaty adiacenckiej dla nieruchomości oznaczonej jako działki nr [...] i [...], położonej we Wsi M., gminie [...], kopię operatu szacunkowego z dnia...
[...] czyli [...] zł za m2, oraz operat wyliczający wysokość opłaty adiacenckiej ze względu na podziału sąsiedniej działki, który to operat przedstawia wartość działki przed i po podziale...