Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Wyrok X

I GSK 132/10 - Wyrok NSA z 2011-03-22

i obrabiarek, smary stałe, oleje przetwórcze, oleje specjalne czyszczące (CN 2710 19 90)., Wymienione oleje smarowe są następnie sprzedawane w Polsce ostatecznym odbiorcom...
niż opałowe i napędowe, nie podlegają opodatkowaniu zharmonizowanym podatkiem akcyzowym. Stosownie zaś do art. 20 ust. 1 Dyrektywy Energetycznej, oleje smarowe (CN 2710 19...

III SA/Gl 1217/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2013-08-01

do opodatkowania produktów energetycznych, takich jak oleje smarowe, wykorzystywanych w inny sposób niż jako paliwo silnikowe lub grzewcze (pkt 38)., Jednakże o ile państwa...
członkowskie są uprawnione do opodatkowywania produktów energetycznych, takich jak oleje smarowe, wykorzystywanych w inny sposób niż paliwa silnikowe lub grzewcze, muszą...

I GSK 1016/09 - Wyrok NSA z 2010-08-17

przedmiotowych wniosków bez rozpatrzenia w trybie art. 169 § 4 O.p. Wskazano, iż skarżąca była wzywana o wskazanie kodów CN olejów smarowych, których dotyczyły złożone wnioski...
a podatnikiem sprowadzał się do tego, czy skarżący przedstawił wyczerpujący stan faktyczny, podając jedynie charakterystykę fizykochemiczną poszczególnych olei smarowych do silników...

I GSK 529/11 - Wyrok NSA z 2013-03-07

podział wyrobów akcyzowych na: wyroby akcyzowe zharmonizowane (czyli paliwa silnikowe, oleje opałowe i gaz, napoje alkoholowe oraz wyroby tytoniowe określone w załączniku 2...
opałowymi są oleje opałowe, w których zawartość siarki przekracza 3 %., Wobec powyższego, w ocenie Sądu, o uzyskaniu statusu wyrobu akcyzowego zharmonizowanego w świetle art. 62...