Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Bk 833/19 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2020-06-25

i kolejowego przewozu towarów (Dz. U. z 2017 r., poz. 708 ze zm.), dalej jako: ustawa o SENT. Organ wyjaśnił, że przewożony towar w postaci oleju smarowego o kodzie CN 3403...
preparaty smarowe o kodzie CN3403 w ilości 23 000 kg brutto z L. do Polski stwierdzono rozbieżności w przedstawionej do kontroli dokumentacji. Sporządzono protokół...