Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

SA/Rz 1084/03 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2004-11-09

. z Politechniki Radomskiej na okoliczność:, a) zdefiniowania pojęć 'olej przepracowany' i 'zużyty olej smarowy' i czy tym ostatnim pojęciem można objąć mieszaninę olejów świeżych...
, że wspólną cechą zużytych olejów smarowych i przepracowanych jest to, że odnoszą się do produktów, które utraciły przydatność eksploatacyjną w czasie stosowania. Oleje...

SA/Rz 1083/03 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2004-11-09

do silników /SWW 0241-1,0242-2/ a mianowicie 'oleje napędowe do silników szybkoobrotowych, wytwarzane z udziałem komponentów uzyskiwanych z regeneracji olejów smarowych...
. U dostawców olejów przeprowadzone zostały kontrole w celu ustalenia czy dostarczane przez nich do 'A' oleje były istotnie zużytymi olejami smarowymi i ustalono między innymi...

I SA/Gd 226/01 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2004-06-25

w polskich i zagranicznych rafineriach, z których w wyniku mieszania i dodania komponentów uzyskiwał pełną gamę olejów smarowych. Oleje te były sprzedawane luzem...
na podstawie cen sprzedaży olejów smarowych stosowanych przez innych producentów na danym rynku lokalnym (K. i okolice), t.j. spółkę z o.o. 'E' oraz F., W toku prowadzonego...