Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Bk 69/18 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2018-08-29

kontroli dokumentów (CMR i certyfikat jakości) wynikało, iż wskazaną cysterną z Łotwy do Niemiec miał być przewożony olej smarowy 'S.' o kodzie CN [...] w ilości 30 010...
z cysterną nr rej. [...]. Z okazanych w trakcie kontroli dokumentów (CMR i certyfikat jakości) wynikało, iż wskazaną cysterną z Łotwy do Niemiec miał być przewożony olej smarowy...

I SA/Bk 1823/17 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2018-02-21

miał być przewożony olej 'Schmierol LB8' (smarowy do form) o kodzie CN 27101991 w ilości 25.050 kilogramów. W związku z pobraniem prób oleju do badań ustalono gęstość oleju...
pomiaru (+/- 2 mg) pozwala na stwierdzenie, że olej spełnia ww. wymagania jakościowe. W badanych próbach nie stwierdzono obecności komponentów występujących w olejach...

I SA/Bk 1824/17 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2018-02-21

. [...]) przewożony był olej napędowy, podczas gdy w okazanej przez kierowcę pojazdu dokumentacji CMR, zadeklarowano przewóz oleju smarowego LB8 w ilości 25.050 kg...
sposób nie mogły wpłynąć na okoliczność, że pojazd oraz cysterna, w której ujawniono w dniu [...] grudnia 2016 r. olej napędowy, zamiast oleju smarowego, zadeklarowanego w liście...

II SA/Bk 607/18 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2018-11-29

nr [...] przewoził towar klasyfikowany do pozycji CN 2710 - UN 1268 inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe w ilości 23 700 kg. Z dokumentów przedstawionych...
do pozycji CN 2710 -UN 1268 inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe, w ilości 23.700 kg, przewożony był z terytorium jednego państwa członkowskiego (Litwy) na terytorium...