Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Wr 758/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-07-21

naruszających prawo unijne. W ocenie spółki nie istniały podstawy do objęcia olejów smarowych o kodzie CN 2710 19 81 podatkiem akcyzowym nakładanym według zasad...
nabycia oleju smarowego o kodzie CN 2710 19 81., W skardze strona domagała się uchylenia decyzji organów obu instancji, podnosząc, że zostały one wydane na podstawie przepisów...

I SA/Wr 759/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-07-21

naruszających prawo unijne. W ocenie spółki nie istniały podstawy do objęcia olejów smarowych o kodzie CN 2710 19 81 podatkiem akcyzowym nakładanym według zasad...
oleju smarowego o kodzie CN 2710 19 81., W skardze strona domagała się uchylenia decyzji organów obu instancji, podnosząc, że zostały one wydane na podstawie przepisów...

I SA/Wr 760/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-07-21

unijne. W ocenie spółki nie istniały podstawy do objęcia olejów smarowych o kodzie CN 2710 19 81 podatkiem akcyzowym nakładanym według zasad ujednoliconego podatku., Organ...
Dyrektor Izby Celnej we W. utrzymał w mocy orzeczenie organu I instancji odmawiające skarżącej stwierdzenia nadpłaty z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia oleju smarowego...

I SA/Wr 474/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-07-21

prawo unijne. W ocenie spółki nie istniały podstawy do objęcia olejów smarowych o kodzie CN 2710 19 81 podatkiem akcyzowym nakładanym według zasad ujednoliconego podatku...
decyzją Dyrektor Izby Celnej we W. utrzymał w mocy orzeczenie organu I instancji odmawiające skarżącej stwierdzenia nadpłaty z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia oleju...

I SA/Wr 473/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-07-21

przepisów naruszających prawo unijne. W ocenie spółki nie istniały podstawy do objęcia olejów smarowych o kodzie CN 2710 19 81 podatkiem akcyzowym nakładanym według zasad...
nabycia oleju smarowego o kodzie CN 2710 19 81., W skardze strona domagała się uchylenia decyzji organów obu instancji, podnosząc, że zostały one wydane na podstawie...

I SA/Wr 475/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-07-21

na podstawie przepisów naruszających prawo unijne. W ocenie spółki nie istniały podstawy do objęcia olejów smarowych o kodzie CN 2710 19 81 podatkiem akcyzowym nakładanym według...
wewnątrzwspólnotowego nabycia oleju smarowego o kodzie CN 2710 19 81., W skardze strona domagała się uchylenia decyzji organów obu instancji, podnosząc, że zostały one wydane...

I SA/Wr 430/17 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2017-08-07

. nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego olejów smarowych postanawia: utrzymać w mocy postanowienie referendarza sądowego. Skarżąca, zastępowana...
wewnątrzwspólnotowego olejów smarowych. Skarżąca wchodząc z organem w pierwszy spór sądowy, powinna się liczyć z wydawaniem wobec niej decyzji o tożsamych rozstrzygnięciach...

I SA/Wr 306/17 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2017-07-24

akcyzowego z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego olejów smarowych postanawia: utrzymać w mocy postanowienie referendarza sądowego. Skarżąca, zastępowana przez doradcę...
określających zobowiązania w podatku akcyzowym z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia olejów smarowych - zamiarem uniknięcia egzekucji administracyjnej. Trafnie, w ocenie...

I SA/Wr 1179/16 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2017-01-09

nabycia wewnątrzwspólnotowego olejów smarowych postanawia: utrzymać w mocy postanowienie referendarza sądowego z dnia 1 grudnia 2016 r., sygn. akt I SA/Wr 1179/16. Strona...
, lecz - w kontekście kolejnych decyzji określających zobowiązania w podatku akcyzowym z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia olejów smarowych - zamiarem uniknięcia egzekucji...

I SA/Wr 1284/16 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2017-01-16

nabycia wewnątrzwspólnotowego olejów smarowych postanawia: utrzymać w mocy postanowienie referendarza sądowego z dnia 1 grudnia 2016 r., sygn. akt I SA/Wr 1284/16 Strona...
, lecz - w kontekście kolejnych decyzji określających zobowiązania w podatku akcyzowym z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia olejów smarowych - zamiarem uniknięcia egzekucji...
1   Następne >   +2   +5   +10   16