Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego X

II SA/Bk 720/06 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2007-02-15

. przy ul. S. [...] (na działce nr geod. [...]), stanowiącym własność M. O. pieca c.o. na olej opałowy i zbiornika na olej opałowy o pojemności [...] dm³., U podstaw...
o montażu w suterenie budynku mieszkalnego w S. przy ul. S. [...] pieca na olej opałowy, przeprowadził w dniu [...] maja 2006r. kontrolę, a następnie wszczął...

II SA/Po 392/03 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2005-02-23

wybudowanego obiektu dystrybucji oleju opałowego zlokalizowanego na nieruchomości położonej przy ul. [...] w R. (działka nr [...]) polegająca na: zdemontowaniu zbiornika na olej...
postawiona na działce już w 1991r. i 'służyła do parkowania maszyn rolniczych', a w 1993r. wkopano pod tę wiatę zbiornik na olej opałowy. Olej opałowy z tego zbiornika...

II OSK 647/05 - Wyrok NSA z 2006-03-17

na olej opałowy o poj. V = 20 000 l,, - zdemontowanie wiaty wybudowanej nad zbiornikiem., Jak wynika z uzasadnienia powyższej decyzji i protokołu oględzin z dnia 13...
kwestionują ustalenia stanu faktycznego sprawy i twierdzą, że wiatę zbudowali w 1991 r. a zbiornik na olej opałowy zagłębili w gruncie w 1993 r. W 1999 r. nawet podjęli próbę...

II SA/Łd 984/16 - Wyrok WSA w Łodzi z 2017-03-22

oraz 2 kanały wentylacyjne. Jeden z kanałów wentylacyjnych obsługuje kotłownię, której czynnikiem grzewczym jest olej opałowy, drugi zaś rozbudowaną część sklepu. Zakres...
ogrzewania wraz z grzejnikami i kotłem na paliwo płynne o mocy 35 kW, którego nośnikiem energii jest olej opałowy, zasilającej część rozbudowywaną sklepu wielobranżowego i część...

II SA/Wr 245/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-07-09

projektu budowlanego wskazując, że projekt jedynie 'sygnalizuje' lokalizację zbiorników na paliwo. Zdaniem Sądu skoro zbiorniki na olej zostały wymienione w projekcie...
płynnych, 2/ demontaż zbiornika oleju opałowego - 20 tyś litrów, dwóch zbiorników oleju opałowego po 60 tys. litrów każdy oraz dwóch zbiorników na benzynę po 50...

II SA/Ol 1397/15 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2016-02-09

wychwytującej olej opałowy; brakuje nawiewu do pomieszczenia kotłowni. W celu doprowadzenia kotłowni do stanu zgodnego z prawem należałoby zwiększyć jej powierzchnię, co wiązałoby...
tego rodzaju robót budowlanych wiązałoby się z rozbiórką warstw podłogowych oraz demontażem zbiornika na olej opałowy i kotła. Z uwagi na stwierdzone nieprawidłowości...

II SA/Bk 493/07 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2007-09-04

jest kocioł c.o. na olej opałowy o mocy nominalnej 24 kW wraz z osprzętem. W ocenie organu wstawienie do pomieszczenia piwnicznego kotła na olej opałowy oraz 2 zbiorników na olej...
kocioł c.o. oraz dwa zbiorniki na olej opałowy. Skarżący nie okazali żadnych dokumentów związanych z adaptacją piwnicy na kotłownię. Organy słusznie więc uznały...

II SA/Bk 623/18 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2018-12-28

, o pojemności 1000 l, zbiornik na olej opałowy zasilający piec kremacyjny, pomieszczenie to jest wyposażone w okno i wentylację nawiewno-wywiewną (drzwi do pomieszczenia...
. Prokurator wskazał, że zgodnie z § 220 warunków technicznych podwyższone wymagania przeciwpożarowe przewidziano już dla kotłowni z kotłami na olej opałowy o mocy cieplnej...

II OSK 1528/15 - Wyrok NSA z 2016-12-13

organów administracji publicznej i pełni funkcję magazynu na gaz i olej opałowy., W toku kolejnych czynności w dniu [...] kwietnia 2014 r. wraz z przedstawicielami Komendy...
publicznej i pełni funkcję magazynu na gaz i olej opałowy. Podzielić należy stanowisko skarżącego, że podana przez niego data nie dotyczyła budowy obiektu gospodarczego...

II OSK 2115/17 - Wyrok NSA z 2019-06-26

z kanałów wentylacyjnych obsługuje kotłownię, której czynnikiem grzewczym jest olej opałowy, drugi zaś rozbudowaną część sklepu. Zakres opisanych robót budowlanych wymagał...
o mocy 35 kW, którego nośnikiem energii jest olej opałowy, zasilającej część rozbudowywaną sklepu wielobranżowego i część istniejącą tego sklepu. Opisane roboty budowlane...
1   Następne >   +2   +5   7