Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej X

I SA/Sz 287/20 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2020-08-26

i CN 2710 19 48 określone są w taryfie celnej jako oleje napędowe, (o różnych parametrach), to produkty te nie są paliwami napędowymi ani opałowymi. Stanowią...
- w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym (pkt 92) oraz oleje opałowe oraz oleje smarowe - w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym (pkt 93), bez odwoływania...

III SA/Wa 1728/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-12-18

, odrzutowych,, h) inne nafty,, i) oleje napędowe,, j) lekkie oleje opałowe i pozostałe oleje napędowe., k) ciężkie oleje opałowe,, I) benzyny lakowe i przemysłowe,, m...
do napędu silników, jednakże mogą być oferowane i wykorzystywane jako takie wyroby. Przykładem takich wyrobów są oleje jadalne wymienione w art. 86 ust. 1 pkt 1 u.p.a....

II FSK 382/20 - Wyrok NSA z 2022-10-11

utrzymywanego w związku z wykonywaną w formie firmy jednoosobowej działalnością gospodarczą na wskazany rachunek organu,, 2) dostawy oleju opałowego. Dotychczas zakupu paliwa dokonał...
2017- 2019 poniosła i będzie ponosić w przyszłości wydatki z tytułu: wieczystego użytkowania gruntu, podatku od nieruchomości za 2018 r., dostawy oleju opałowego, dostawy...

I SA/Łd 371/19 - Wyrok WSA w Łodzi z 2019-10-29

) dostawy oleju opałowego. Dotychczas zakupu paliwa dokonał były wspólnik, wystawiając na Wnioskodawczynię fakturę w wysokości 30% poniesionych wydatków., W niedługiej...
, a więc konieczności zakupu oleju opałowego., Zdaniem Wnioskodawczyni, również wydatki faktycznie poniesione przez Nią w pozostałej części, odpowiadającej udziałowi drugiego...

III SA/Po 492/20 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2021-02-18

(w praktyce niższe) stawki akcyzy związane z tym przeznaczeniem (np. oleje opałowe przeznaczone do celów opałowych). Spółka oceniła, że przepis...
, tytoń do palenia, cygara i cygaretki. Z kolei art. 89 ust. 2 odnosi się do produktów dla celów opałowych i domieszek paliw, również nie obejmuje krajanki tytoniowej., Dalej...

III SA/Gl 771/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2017-10-19

przez Podatnika znajduje się m.in. olej napędowy kod CN 2710 19 43. W całości jest on zużywany do produkcji i w żadnej części nie podlega obrotowi krajowemu...
podatku od towarów i usług od nabycia wewnątrzwspólnotowego paliw silnikowych, w myśl art. 17a ustawy o podatku od towarów i usług, jeśli ten olej napędowy nie został...

I FSK 357/18 - Wyrok NSA z 2018-11-15

sprzedaje również kontrahentom zagranicznym. Wśród surowców nabywanych przez podatnika znajduje się m.in. olej napędowy kod CN 2710 19 43. W całości jest on zużywany do produkcji...
z 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2016r., poz. 710 ze zm., dalej: 'ustawa o podatku od towarów i usług'), jeśli ten olej napędowy nie został przyjęty...

III SA/Gl 466/20 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2020-11-24

akcyzowej, zwolnieniu od akcyzy podlegają czynności, których przedmiotem są oleje napędowe, oleje opałowe oraz oleje smarowe (oznaczone kodem CN 2710 19 81), jeżeli używane...
odpowiedniej pozycji a następnie powrócić do portu bądź miejsca zrzutu urobku powstałego w trakcie procesu pogłębiania. Zakupiony przez Spółkę olej napędowy...

III SA/Gl 983/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-02-08

do transakcji wewnątrzwspólnotowych. Olej napędowy jest przewożony bezpośrednio z Niemiec do prowadzonego przez niego składu podatkowego na terytorium kraju. Towar...
ten jest przemieszczany w procedurze zawieszenia poboru akcyzy. Kod nabywanego oleju napędowego według Nomenklatury Scalonej to CN 27101943., Nabyty olej napędowy...

I SA/Kr 176/22 - Wyrok WSA w Krakowie z 2022-05-25

napędowych (CN 2710 19 43, CN 2710 20 11);, 5) olejów opałowych (CN 2710 19 62, CN 2710 19 66, CN 2710 19 67, CN 2710 20 32, CN 2710 20 38, CN 2710 20 90);, 6) paliw typu...
) olejów napędowych (CN 2710 19 43, CN 2710 20 11);, 5) olejów opałowych (CN 2710 19 62, CN 2710 19 66, CN 2710 19 67, CN 2710 20 32, CN 2710 20 38, CN 2710 20 90);, 6) paliw...
1   Następne >   3