Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Op 42/11 - Wyrok WSA w Opolu z 2011-04-18

w nazewnictwie handlowym jako olej opałowy ciężki ZROP 1, olej opałowy ciężki ZROP 2, olej opałowy ciężki ZROP 3., przyjmując dla wszystkich tych wyrobów klasyfikację...
olej opałowy. Biorąc pod uwagę parametry: gęstość w temperaturze 15°C, lub destylację w temperaturze 35O°C oraz mając na uwadze klasyfikację towarową olejów opałowych...

I SA/Op 71/11 - Wyrok WSA w Opolu z 2011-05-25

m.in., że brak udokumentowania sprzedaży oleju opałowego na cele opałowe jest równoznaczny z brakiem możliwości uznania, że olej wykorzystany został zgodnie z przeznaczeniem...
wyroku, jak podkreślił Dyrektor, Sąd wskazał, że w myśl art. 65 ust. 1 i 2 ustawy o podatku akcyzowym stawka akcyzy na olej opałowy przeznaczony na cele opałowe została...

I SA/Op 369/11 - Wyrok WSA w Opolu z 2012-01-27

, że olej opałowy był tankowany za pomocą odmierzaczy przez obsługę stacji do naczyń odbiorcy, a następnie nabywca składał oświadczenie - na jaki cel przeznaczy zakupiony...
olej., W ocenie organu, dokonywana za pomocą odmierzacza paliw ciekłych sprzedaż oleju opałowego winna być traktowana jako sprzedaż na cele inne niż opałowe i opodatkowana...

I SA/Op 244/12 - Wyrok WSA w Opolu z 2012-12-19

, które mogą być wykorzystane do innych celów niż opałowe. Dopiero dysponując danymi przekazanymi przez sprzedawcę organ podatkowy może zweryfikować, czy olej nabyty na cele opałowe został...
preferencyjnej, gdyż skarżący sprzedając olej opałowy na rzecz podmiotów określonych w art. 89 ust. 5 pkt 1u.p.a., nie miał najmniejszego wpływu na spełnienie owych warunków...

I SA/Op 243/12 - Wyrok WSA w Opolu z 2012-12-19

, które mogą być wykorzystane do innych celów niż opałowe. Dopiero dysponując danymi przekazanymi przez sprzedawcę organ podatkowy może zweryfikować, czy olej nabyty na cele opałowe...
, gdyż skarżący sprzedając olej opałowy na rzecz podmiotów określonych w art. 89 ust. 5 pkt 1u.p.a., nie miał najmniejszego wpływu na spełnienie owych warunków...

I SA/Op 238/12 - Wyrok WSA w Opolu z 2012-12-19

do innych celów niż opałowe. Dopiero dysponując danymi przekazanymi przez sprzedawcę organ podatkowy może zweryfikować, czy olej nabyty na cele opałowe został...
, gdyż skarżący sprzedając olej opałowy na rzecz podmiotów określonych w art. 89 ust. 5 pkt 1u.p.a., nie miał najmniejszego wpływu na spełnienie owych warunków przez kupującego...

I SA/Op 240/12 - Wyrok WSA w Opolu z 2012-12-20

podatkowy może zweryfikować, czy olej nabyty na cele opałowe został wykorzystany na te cele., Stwierdzając bezsporne uchybienie obowiązkowi uzyskania oświadczeń...
niespełnienia warunków uprawniających do zastosowania stawki preferencyjnej, gdyż skarżący sprzedając olej opałowy na rzecz podmiotów określonych w art. 89 ust. 5 pkt 1u.p.a....

I SA/Op 239/12 - Wyrok WSA w Opolu z 2012-12-20

przekazanymi przez sprzedawcę organ podatkowy może zweryfikować, czy olej nabyty na cele opałowe został wykorzystany na te cele., Stwierdzając bezsporne uchybienie...
skarżącego określono z powodu niespełnienia warunków uprawniających do zastosowania stawki preferencyjnej, gdyż skarżący sprzedając olej opałowy na rzecz podmiotów określonych...

I SA/Op 237/12 - Wyrok WSA w Opolu z 2012-12-19

celów niż opałowe. Dopiero dysponując danymi przekazanymi przez sprzedawcę organ podatkowy może zweryfikować, czy olej nabyty na cele opałowe został wykorzystany na te cele...
na cele niezgodne z przeznaczeniem - dokumentując tę sprzedaż z zasady niezgodnie z prawem, oraz podmiot sprzedający olej opałowy zgodnie z jego przeznaczeniem...

I SA/Op 169/05 - Wyrok WSA w Opolu z 2005-08-31

smołowej, do ponownego rozruchu zużywany był jakościowo lepszy olej napędowy lub opałowy., Przyjęcie przez kontrolujących do porównania ilości zużytego paliwa z lat 1999...
dokonanego zakupu oleju opałowego w ilości 11. 433 l. z prowadzoną działalnością gospodarczą a zatem również brak możliwości potraktowania wydatku na olej jako kosztu uzyskania...
1   Następne >   +2   +5   +10   38