Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

III RN 75/01 - Wyrok Sądu Najwyższego z 2002-03-06

na wniosek importera - Przedsiębiorstwa Obsługi PKS - Zakład w W., dopuścił do obrotu na polskim obszarze celnym towar zadeklarowany jako olej opałowy o zawartości siarki...
w certyfikacie jakości z dnia 19 marca 1997 r. wykazały, że olej nie odpowiadał fizyko-chemicznym cechom 'ciężkiego oleju opałowego', objętego wskazanym przy zgłoszeniu...

III RN 49/01 - Wyrok Sądu Najwyższego z 2002-04-05

decyzją z dnia 15 listopada 1997 r. dokonał ponownego ustalenia klasyfikacji taryfowej i wymiaru cła od sprowadzonego towaru, uznając go za lekki olej opałowy...
były certyfikat jakości SGS oraz ekspertyza ITN. które wykazały, iż przedmiotem importu był olej opałowy o parametrach oleju napędowego i zarzucił skarżącemu, że przy wniosku...

III RN 52/01 - Wyrok Sądu Najwyższego z 2002-04-18

produkt powinien zostać zaklasyfikowany jako olej opałowy lekki do kodu PCN 2710 00 69 9 z autonomiczną stawką celną 35 procent. Ta ostatnia decyzja, po rozpatrzeniu odwołania...
z o.o., w G. we wniosku o dopuszczenie towaru do obrotu na polskim obszarze celnym zadeklarowało, iż sprowadzony z zagranicy olej opałowy powinien zostać - zgodnie...

III RN 151/01 - Wyrok Sądu Najwyższego z 2002-09-20

Spółki z o.o. 'A.' w G., do pozycji Taryfy Celnej określonej kodem PCN 2710 00 74, jako ciężki olej opałowy o zawartości siarki w masie nie przekraczającej 1 procent...
, że importer - Spółka z o.o. 'A.' w G. we wniosku o dopuszczenie towaru do obrotu na polskim obszarze celnym zadeklarowała, iż sprowadzony z zagranicy olej opałowy, zgodnie...

III RN 33/02 - Wyrok Sądu Najwyższego z 2003-03-25

o symbolu SWW 0242-221 przeznaczonym do silników szybkoobrotowych i traktowany jako jeden asortyment w sprzedaży, pomimo że w owym czasie olej opałowy o symbolu SWW 0242-222...
zakupu oleju napędowego o symbolu SWW 0242-222 przeznaczonego do silników nisko- i średnioobrotowych, po czym olej ten wlewany był do zbiorników i mieszany z olejem...

III RN 89/01 - Wyrok Sądu Najwyższego z 2002-06-06

zasługuje na uwzględnienie. Jak wynika z JDA SAD (...) firma 'P.' była odbiorcą sprowadzonego w dniu 29 października 1998 r. oraz 2 grudnia 1998 r. oleju opałowego. Towar...
przez 'P.' oleju opałowego powinna ponieść wspomniana Agencja Celna 'O.', Według Sądu nie ulega bowiem wątpliwości, że Agencja 'O.' nie wywiązała się z czynności...