Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Wojewódzki Lekarz Weterynarii X

II SA/Rz 459/13 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2015-02-16

. - [...] za okres od 1.08.2014 r. do 30.11.2014 r. oraz zestawienie zbiorcze z podatkowej księgi przychodów i rozchodów obejmujące okres od września do listopada 2014 r...
., które wskazuje na nadwyżkę wydatków nad przychodami. K. C. podkreślił, że wydatki związane z bieżącym utrzymaniem składników materialnych Zakładu [...] prowadzone są odrębnie w ramach...

II SA/Rz 399/14 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2014-08-27

bankowego związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą z saldem wynoszącym 54 zł (za okres 25.02.-20.05.14r.), zestawienie zbiorcze z podatkowej księgi przychodów...
przychodów i rozchodów wynika natomiast, że ponosi straty w prowadzonej działalności (zakład mleczarski) i to ponad pięciokrotnie większe niż deklarowany dochód (dane...

II SA/Rz 399/14 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2014-07-04

z rachunków bankowych nie wykazują zgromadzenia na nich oszczędności (jedynie drobne kwoty pieniężne), zestawienie z podatkowej księgi przychodów i rozchodów związanych...
formularzu PPF mającym zastosowanie do osób fizycznych ubiegających się o przyznanie prawa pomocy w postępowaniu sądowoadministracyjnym K. C. wskazał, że jedynym źródłem...

II SA/Wr 326/21 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2022-03-17

na rynku zbytu zmniejszającego przychody, a także fakt, że część wytyków była uprzednio przedmiotem akceptacji organu w trakcie poprzednich kontroli., W szczegółowych...
stwierdzone uchybienia. Następnie przytoczono ujawnione nieprawidłowości opisane w protokole, a mianowicie:, Pkt VI 3 protokołu: W pomieszczeniu H. rozlewu mleka w butelki...