Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Rady Ministrów X

III OSK 1036/21 - Wyrok NSA z 2021-09-29

jakie są dokonywane przez podmiot, który zawarł z bankiem umowę bankową. Potwierdzają stan konta - przychody i wydatki. Są to kwestie techniczne związane z obsługą...
polegającą na przyjęciu, że informacja o przychodach i wydatkach partii politycznej w postaci wyciągu z jej rachunku bankowego nie stanowi informacji publicznej...

II SA/Wa 1329/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-10-10

dochodów nad wydatkami, art. 211 ust. 1 ww. ustawy o finansach publicznych z powodu niezgodności strony dochodów i przychodów budżetu ze stroną wydatków i rozchodów...
Gmina wykazuje deficyt operacyjny, którego nie jest w stanie sfinansować środkami pochodzącymi ze źródeł prawnie dopuszczonych (art. 242 ustawy o finansach publicznych...

II SAB/Wa 559/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-10-05

działalności gospodarczych będących na ryczałcie czy też karcie podatkowej, gdzie nie ewidencjonuje się dochodu, a jedynie przychód?, c) jak powyższe zmiany...
możliwości odpisania składki zdrowotnej od podatku.', Jako źródła zacytowanych wyżej fragmentów skarżąca wymieniła:, - informację prasową pochodzącą ze strony internetowej...

II OSK 135/13 - Wyrok NSA z 2013-03-05

i przychodów budżetu ze stroną wydatków i rozchodów budżetu oraz przekroczenia relacji wynikających z art. 169 ust. 1 i art. 170 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r...
ze źródeł prawnie dopuszczonych (art. 242 ustawy o finansach publicznych) oraz przekracza dopuszczalny limit zadłużenia wynikający z art. 170 ustawy z 2005 r...