Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia X

VI SA/Wa 1671/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-11-29

z nimi czynności miały jedynie charakter służący jej podtrzymaniu tj. zachowaniu bądź zabezpieczeniu źródła przychodów., Obecnie, ponownie rozpatrując sprawę, w wyniku...
. dokonywała zapisów w księgach przychodów i rozchodów, które można uznać za niezbędne do zachowania bądź zabezpieczenia źródła przychodów tj. opłata za telefon, opłata...

VI SA/Wa 1134/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-09-15

. 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - w przypadku gdy ubezpieczony uzyskuje przychody z więcej niż jednego tytułu do objęcia...
przychody z więcej niż jednego z rodzajów działalności określonych w ust. 5, składka na ubezpieczenie zdrowotne jest opłacana odrębnie od każdego rodzaju działalności...

VII SA/Wa 2173/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-06-26

, że jeżeli ubezpieczony uzyskuje przychody z więcej niż jednego źródła, składka na ubezpieczenie zdrowotne jest opłacana od wszystkich tych przychodów, dla których podstawa...
października 2007r., w którym wyjaśniono, że od umów o dzieło nie opłaca się składek zdrowotnych. Skarżący ujawnił też po zakończeniu postępowania, że wyrejestrował działalność...

VI SA/Wa 2689/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-04-15

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów...
zabezpieczają odrębne ryzyka ubezpieczeniowe. W przypadku zatem pobierania emerytury oraz renty po zmarłym mężu ma miejsce zbieg przychodów w ramach dwóch różnych tytułów...

II GSK 2082/22 - Wyrok NSA z 2023-10-19

przychodów, pozostaje bez znaczenia dla objęcia jej obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym. Takie ustalenia należałoby bowiem czynić wyłącznie wówczas, gdyby chodziło...
kasacyjnej wraz z ich uzasadnieniem wskazuje, że istota sformułowanych twierdzeń organu ma swoje pierwotne źródło w treści art. 13 pkt 4b u.s.u.s. W ramach bowiem każdego...

II GSK 2084/22 - Wyrok NSA z 2023-10-19

przychodów, pozostaje bez znaczenia dla objęcia go obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym. Takie ustalenia należałoby bowiem czynić wyłącznie wówczas, gdyby chodziło...
wskazuje, że istota sformułowanych twierdzeń organu ma swoje pierwotne źródło w treści art. 13 pkt 4b u.s.u.s. W ramach bowiem każdego z podniesionych uchybień skarżący...