Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Inspektor Sanitarny X

II SA/Ol 1283/12 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2013-01-03

złożenia przez męża zeznania podatkowego za 2011 r. - pisemnego oświadczenia skarżącej o wysokości przychodu, kosztów uzyskania przychodu i dochodu/straty jej męża...
), ani kopii własnego zeznania podatkowego za 2011 r. (pkt 5 wezwania) oraz dokumentów, z których wynika wysokość przychodu, kosztów uzyskania przychodu i dochodu/straty...

II SA/Op 145/17 - Postanowienie WSA w Opolu z 2017-08-09

r. matki skarżącego M. R., z którego wynika, że osiągnęła przychód w kwocie 75.869,40 zł, koszty uzyskania przychodu to 1.849,21 zł, a dochód to 74.020,19 zł,, - zeznanie...
,, - przesłania kopii dowodu rejestracyjnego samochodu,, - wyjaśnienia, z jakich źródeł i w jakiej wysokości skarżący opłaca wynagrodzenie pełnomocnika z wyboru., Skarżący...

II SA/Op 145/17 - Postanowienie WSA w Opolu z 2017-05-23

uzyskania przychodu to 1.849,21 zł, a dochód to 74.020, 19 zł,, - zeznanie o odliczeniach od dochodu w 2016 r. M. R., z którego wynika, że wyniosły one 5.068, 75 zł z tytułu...
, z jakich źródeł i w jakiej wysokości skarżący opłaca wynagrodzenie pełnomocnika z wyboru., Skarżący odpowiedział na wezwanie do uzupełnienia wniosku w terminie...

III SA/Kr 1010/21 - Wyrok WSA w Krakowie z 2021-12-06

oraz przychodów z tego tytułu, podczas gdy okoliczności te nie są istotne dla rozstrzygnięcia w przedmiotowej sprawie, na podstawie których nie można ustalić liczby osób...
ujawniony kontrolami z 27 do 31 stycznia 2021 r. nie stanowił już naruszenia prawa i nie dawał podstaw do nałożenia kary administracyjnej pieniężnej, zatem w ocenie PIS...

II SA/Bd 128/21 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2021-11-09

w branży gastronomiczno-rozrywkowej, stała się niedochodowa, z której przychody znacząco spadły, a za co władze państwowe nie przyznały skarżącemu prawa do odszkodowania...
) oraz przez inne podmioty działalności polegającej na prowadzeniu dyskotek i klubów nocnych. Akt ten obowiązywał od 8 sierpnia 2020 r. do 10 października 2020 r. Zdarzenia ujawnione...

VII SA/Wa 272/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-10-22

nakładanej kary pieniężnej z wielkością produkcji zakładu, a zatem ze skalą prowadzonej działalności, a pośrednio także z jego przychodami i możliwościami finansowymi...
i źródło pożywienia.'; - podanie na stronie internetowej, przy prezentacji produktu '[...]', następujących oświadczeń: 'Preparat doustny kolagenu aktywnego biologicznie...