Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad X

VI SA/Wa 636/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-10-10

działalności gospodarczej oraz z innych źródeł) sięgnął kwoty 79.534,49 przy przychodzie w wysokości 190.988,11 zł i kosztach uzyskania przychodów w kwocie 111.453,62 zł...
w kwocie 15.706 zł przy przychodzie w wysokości 16.930,25 zł i kosztach uzyskania przychodów w kwocie 1.223,75 zł. Natomiast dochód żony skarżącego za 2013 rok (z tytułu...

V SA/Wa 2118/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-06-14

albo przychody państwowych funduszy celowych:, 1) kwoty dotacji podlegające zwrotowi w przypadkach określonych w niniejszej ustawie;, 2) należności z tytułu gwarancji...
przebywa na rencie i uzyskuje dochód w wysokości 956,64 zł, która stanowi jedyne źródło utrzymania Strony. Ponadto organ dostrzegł, iż Strona posiada auto...