Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol

I SA/Kr 236/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-02-04

zobowiązania podatkowego od dochodów, z nieujawnionych źródeł przychodów lub nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2005, r...
ustalenia wysokości zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów lub pochodzących ze źródeł...

I SA/Kr 1601/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-10-10

podatkowego z nieujawnionych źródeł przychodów lub nieznajdujących pokrycia w, ujawnionych źródłach w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2002 r., I. uchyla...
., nr [...] Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej ustalił J.K. wysokość zobowiązania podatkowego od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów lub nieznajdujących pokrycia...

I SA/Kr 1600/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-10-10

zobowiązania podatkowego z nieujawnionych źródeł przychodów lub nieznajdujących pokrycia w, ujawnionych źródłach w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2002 r., I. uchyla...
., nr [...] Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej ustalił J.K.wysokość zobowiązania podatkowego od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów lub nieznajdujących pokrycia...

I SA/Kr 1660/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-03-07

[...] w zryczałtowanego podatku dochodowego za 2004 r. od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów postanawia: sprostować oczywistą omyłkę w uzasadnieniu...
źródłach przychodów za 2005 r.' słowami 'w ujawnionych źródłach przychodów za 2004 r.'. . Niniejsza sprawa została wszczęta wskutek skargi J.P. na decyzję Dyrektora Izby...

I SA/Kr 541/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-04-19

. G. i M.G. zobowiązania podatkowe w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych za 2003 r. od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów lub nieznajdujących...
wysokość zobowiązania podatkowego od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów lub nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach w podatku dochodowym od osób...

I SA/Kr 1980/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-11-28

wysokości zobowiązania podatkowego od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów lub nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach w podatku dochodowym od osób fizycznych...
Kontroli Skarbowej decyzją z dnia 30.11.2010r. Nr [...] ustalił skarżącej J.P. wysokość zobowiązania podatkowego od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów...

I SA/Kr 1826/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-11-14

dochodowego od osób fizycznych od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach, przychodów za 2003 r., I. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą...
. nr [...] ustalił skarżącemu D.W. zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 2003r...

I SA/Kr 37/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-03-12

ustalenia wysokości zobowiązania w zryczałtowanym podatku dochodowym od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów lub nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach...
ustalenia podatku w drodze doręczenia decyzji wynosi 5 lat m.in., gdy dochód w podatku dochodowym od osób fizycznych nie znajduje pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów...

I SA/Kr 529/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-04-24

wysokości zobowiązania podatkowego z nieujawnionych źródeł przychodów lub nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2005r...
przychodów lub nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2005 r., Podatniczka zaskarżyła tę decyzję w drodze odwołania...

I SA/Kr 706/07 - Wyrok WSA w Krakowie z 2008-03-05

z nieujawnionych źródeł przychodów lub nie znajdujących pokrycia w ujawnionych przez nią źródłach za 2000 rok w kwocie 391.920 zł. W swoim uzasadnieniu organ kontroli skarbowej...
. U. Nr 80 poz. 350 ze zm.) - od nieujawnionych źródeł przychodów lub nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach pobiera się podatek w formie ryczałtu w wysokości 75...
1   Następne >   +2   +5   +10   100