Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Bk 506/10 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2010-12-29

dla tych źródeł, a nie jako przychody ze źródeł nieujawnionych., 2. Jeżeli podatnik zgromadził mienie w latach poprzednich, to nawet jeśli pochodziło ono ze źródeł...
nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu za 2005 rok 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą jej wydanie decyzję Naczelnika Urzędu Skarbowego w Ł. z dnia...

I SA/Bk 616/07 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2008-03-13

osiągnięcia przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 2004 r. oddala skargę. Decyzją z [...] sierpnia 2007 r. Nr [...], Dyrektor Urzędu Kontroli...
przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 2004 r. w kwocie [...] zł., Na podstawie informacji zawartych w oświadczeniach o poniesionych...

I SA/Bk 321/08 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2008-11-27

nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 2005 rok oddala skargę. Decyzją z [...] kwietnia 2007 r. Nr [...], Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w B., m.in....
przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 2005 r. w kwocie [...] zł., Po rozpatrzeniu odwołania skarżącej, decyzją z dnia [...] września 2007 r...

I SA/Bk 322/08 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2008-11-27

nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 2005 rok oddala skargę. Decyzją z [...].04.2007 r. Nr [...] Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w B. ustalił J. D...
. (dalej: skarżący) zobowiązanie w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu osiągnięcia przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach...

I SA/Bk 379/13 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2013-10-30

podatkowego w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu osiągnięcia przychodów nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 2006 r. 1...
zobowiązania podatkowego w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 2006 r. w kwocie...

I SA/Bk 378/13 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2013-10-30

podatkowego w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu osiągnięcia przychodów nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 2006 r. 1...
podatkowego w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 2006 r. w kwocie...

I SA/Bk 390/13 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2014-01-15

osiągnięcia przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 2006 rok 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą jej wydanie decyzję Dyrektora...
fizycznych z tytułu osiągnięcia przychodów nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 2006 r. Organ na podstawie analizy generowania i pozyskiwania środków...

I SA/Bk 614/07 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2008-03-13

osiągnięcia przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 2003 r. oddala skargę. Decyzją z [...] sierpnia 2007 r. Nr [...] Dyrektor Urzędu Kontroli...
przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 2003 r. w kwocie [...] zł., W uzasadnieniu organ I instancji wskazał, iż w toku przeprowadzonego...

I SA/Bk 73/13 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2013-05-08

nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów 1. uchyla zaskarżoną decyzję, 2. stwierdza, że zaskarżona decyzja nie może być wykonana w całości do czasu...
podatku dochodowym od osób fizycznych za 2006 r. z tytułu przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów w kwocie 410.081,00 zł., W uzasadnieniu...

I SA/Bk 372/12 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2013-08-13

opodatkowania w zakresie nieujawnionych źródeł przychodów., , Mimo, że w wyroku z 18 lipca 2013 r. o sygn. SK 18/09, Trybunał nie zakwestionował przepisu art. 30 ust. 1...
pkt 7 u.p.d.o.f., określającego 75 % stawkę zryczałtowanego podatku od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów lub nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach...
1   Następne >   +2   +5   +10   81