Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Symbol

I SA/Go 1049/05 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2006-01-24

Skarbowego z [...]r. nr [...] ustalającą [...] wysokość dochodów nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach za 1998r. w kwocie 11 136,00 zł. i podatek dochodowy w formie...
. z nieujawnionych źródeł, wobec czego nie mogły zostać uznane za przychód w 1998r. Zarzucił też, że organ podatkowy pominął ujawnione w postępowaniu za 1997r. bony...

I SA/Go 1050/05 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2006-01-24

Urzędu Skarbowego z [...] października 2004r. nr [...] ustalającą B.R. wysokość dochodów nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach za 1998r. w kwocie 11 136,00 zł...
za 1997r. z nieujawnionych źródeł, wobec czego nie mogły zostać uznane za przychód w 1998r. Zarzuciła też, że organ podatkowy pominął ujawnione w postępowaniu za 1997r...

I SA/Go 527/18 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2019-03-06

w ujawnionych źródłach przychodów oddala skargę. . Skarżący P.R. (dalej zwany Strona, Skarżący)- działając poprzez swojego pełnomocnika doradcę podatkowego - złożył skargę...
zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2013 r. w kwocie 98.374 zł z tytułu dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodu. Zaskarżona...

I SA/Go 393/17 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2018-03-07

dochodowym od osób fizycznych za 2013 r. od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodu lub nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach 1. Uchyla zaskarżoną decyzję...
podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2013 r. od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodu lub nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach w kwocie...

I SA/Go 559/11 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2011-09-07

na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów z nieujawnionych źródeł...
lub nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach za 2005 r. oddala skargę. I SA/Go 559/11, UZASADNIENIE, Skarżący, R.R. złożył skargę na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej...

I SA/Go 208/16 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2016-09-07

Dyrektora Izby Skarbowej z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodu nieznajdującego pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów...
od dochodu nieznajdującego pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów za 2008 rok., Z akt sprawy wynika następujący stan faktyczny., Decyzją z dnia [...] grudnia 2011 r...

I SA/Go 238/09 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2009-10-29

w ujawnionych źródłach przychodu oddala skargę. Skarżący - J.W. - złożył skargę na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia [...] marca 2009 r. nr [...]. Zaskarżoną...
od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów w wysokości 120.903,00 zł., Decyzję wydano w następującym stanie faktycznym., W dniu [...] lutego...

I SA/Go 89/09 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2009-05-19

. nr [...] w przedmiocie ustalenia skarżącej podatku dochodowego od przychodów nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach za 2002 rok w kwocie 148.200,00 zł...
nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach za 2002 rok. W ramach tego postępowania jako wydatki badanego roku przyjęto pożyczkę w kwocie 270.000,00 zł, udzieloną...

I SA/Go 324/15 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2015-10-15

w ujawnionych źródłach przychodów lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych oddala skargę. Skarżąca A.K. reprezentowana przez pełnomocnika, wniosła skargę na decyzję Dyrektora Izby...
zobowiązanie w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2011 r. w formie ryczałtu od dochodów w wysokości 198.624,00 zł nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach...

I SA/Go 582/14 - Wyrok WSA w Gorzowie Wlkp. z 2014-10-30

pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów 1. Uchyla zaskarżoną decyzję. 2. Określa, że zaskarżona decyzja nie może być wykonana. 3. Zasądza od Dyrektora Izby Skarbowej...
zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych za 2007 r. w kwocie 83.756 zł z tytułu dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów., Zaskarżona decyzja...
1   Następne >   +2   +5   +10   100