Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Zarząd Powiatu X

II SA/Op 333/18 - Wyrok WSA w Opolu z 2018-10-25

pojazd wykonywał określoną trasę. Analiza tych kart doprowadziła do stwierdzenia, że w pojazdach była gromadzona dużo większa ilość paliwa, niż wykazana w karcie. W okresie...
w sposób nienależyty sprawował nadzór w zakresie gospodarki paliwowej. Zarzuty w tym zakresie wskazywały na nieprawidłowe wypełnianie kart drogowych, niewłaściwe ustalanie norm...