Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol

III SA/Gd 144/08 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2008-06-04

maja 2007 r. w przedmiocie zwrotu części opłaty za wydanie karty pojazdu 1. stwierdza bezskuteczność zaskarżonej czynności 2. zasądza od Starosty [...] na rzecz skarżącego...
'odwołanie', podnosząc m.in., że Starosta [...] pobrał opłatę w wysokości 1.000 zł za wydanie karty pojazdu, zamiast 500 zł. W związku z tym domagał się od organu zwrotu...

III SA/Gd 61/15 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2015-05-14

odpowiedzialnością z siedzibą w W. na czynność Prezydenta Miasta [...] z dnia 21 października 2014 r. nr [...] w przedmiocie zwrotu opłaty za karty pojazdu 1. stwierdza bezskuteczność...
zaskarżonej czynności w części dotyczącej odmowy zwrotu nadpłaty za wydanie kart pojazdów o numerach rejestracyjnych...

III SA/Gd 113/11 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2011-05-26

grudnia 2010 r. nr [...] w przedmiocie zwrotu części opłat za wydanie kart pojazdów 1. stwierdza bezskuteczność zaskarżonej czynności, 2. uznaje obowiązek Starosty...
drogowym ( Dz. U j.t. z 2005 r. nr 108 poz. 908 ) za każdą z 56 kart pojazdów o niżej wymienionych numerach rejestracyjnych...

III SA/Gd 112/11 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2011-05-26

grudnia 2010 r. nr [...] w przedmiocie zwrotu części opłat za wydanie kart pojazdów 1. stwierdza bezskuteczność zaskarżonej czynności, 2. uznaje obowiązek Starosty...
drogowym ( Dz. U j. t. z 2005 r. nr 108 poz. 908 ) za każdą z 23 kart pojazdów o niżej wymienionych numerach rejestracyjnych...

III SA/Gd 525/11 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2012-06-06

[...] z dnia 14 września 2011 r. nr [...] w przedmiocie zwrotu nadpłaty w opłacie za wydanie kart pojazdów 1. stwierdza bezskuteczność zaskarżonej czynności Starosty...
. Wnioskiem z dnia 29 lipca 2011 r. K. R. zwrócił się do Starosty [...] o stwierdzenie nadpłaty w opłacie za wydanie 141 kart pojazdów po raz pierwszy zarejestrowanych...

III SA/Gd 521/11 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2012-05-31

. nr [...] w przedmiocie zwrotu nadpłaty w opłacie za wydanie karty pojazdu 1) stwierdza bezskuteczność czynności Starosty z dnia 14 września 2011 r., nr [...], 2) zasądza...
się do Starosty o stwierdzenie nadpłaty w opłacie za wydanie 207 kart pojazdów po raz pierwszy zarejestrowanych w kraju w wysokości 425 zł za każdy z pojazdów, co stanowi...

III SA/Gd 470/21 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2022-02-03

A. Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. zwrotu części opłaty uiszczonej za wydanie karty pojazdu marki Renault Magnum o numerze rejestracyjnym [...]; 2...
) złotych za wydanie karty pojazdu dla pojazdu marki Renault Magnum o numerze rejestracyjnym [...]; 3. zasądza od Gminy Miasta G. na rzecz skarżącej A. Spółki z ograniczoną...

III SA/Gd 318/21 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2021-09-09

z siedzibą w W. na akt Prezydenta Miasta z dnia 18 lutego 2021 r. nr [...] w przedmiocie zwrotu części opłaty za wydanie karty pojazdu I. uchyla zaskarżony akt w części...
odmawiającej 'A' Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. zwrotu części opłaty uiszczonej za wydanie karty pojazdu marki Mercedes-Benz [...] o numerze...

III SA/Gd 372/21 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2021-09-16

z siedzibą w W. na akt Prezydenta Miasta G. z dnia 2 marca 2021 r., nr [...] w przedmiocie zwrotu części opłaty za wydanie karty pojazdu 1. uchyla zaskarżony akt w części...
odmawiającej A. Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. zwrotu części opłaty uiszczonej za wydanie karty pojazdu marki IVECO 440E43T/P o numerze rejestracyjnym...

III SA/Gd 366/21 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2021-09-16

w W. na akt Prezydenta Miasta G. z dnia 2 marca 2021 r., nr [...] w przedmiocie zwrotu części opłaty za wydanie karty pojazdu 1. uchyla zaskarżony akt w części...
odmawiającej A. Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. zwrotu części opłaty uiszczonej za wydanie karty pojazdu marki MAN L2000 o numerze rejestracyjnym [...]; 2...
1   Następne >   +2   +5   +10   98