Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego X

II SA/Wa 2718/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-03-13

i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym Państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej...
korespondencyjny i numer faksu., Dyrektor Departamentu [...] Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego pismem z dnia [...] maja 2009 r. udzielił Fundacji odpowiedzi, wskazując...