Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Zakładu Karnego X

II SA/Wa 1983/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-10-07

Śledzik, po rozpoznaniu w trybie uproszczonym w dniu 7 października 2021 r. sprawy ze skargi W. S. na decyzję Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia [...] marca 2021...
r. nr [...] w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej oddala skargę W. S. wniósł skargę na decyzję Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia...

II SA/Wa 126/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-07-18

Generalnego Służby Więziennej z dnia [...] listopada 2017 r. nr [...] w przedmiocie zawieszenia w czynnościach służbowych - oddala skargę - UZAADNIENIE, Dyrektor Generalny Służby...
, wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w Warszawie skargę na decyzję Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia [...] listopada 2017 r...

II SA/Wa 1294/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-02-04

.), po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 4 lutego 2021 r. sprawy ze skargi M. B. na decyzję Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia [...] maja 2020 r...
służby' należy rozumieć sytuację w której pierwszeństwo ochrony przysługuje formacji, nawet gdy następuje to kosztem zwalnianego funkcjonariusza., Dyrektor Okręgowy Służby...

II SA/Wa 125/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-07-18

Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia [...] listopada 2017 r. nr [...] w przedmiocie zawieszenia w czynnościach służbowych - oddala skargę - Dyrektor Okręgowy Służby...
. o Służbie Więziennej w zw. z § 1 Regulaminu nr 1/2010 Dyrektora Generalnego Służby Więziennej z dnia 18 października 2010 r. w sprawie zasad etyki zawodowej funkcjonariuszy...