Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

I SA/Łd 178/22 - Wyrok WSA w Łodzi z 2022-06-02

Rzeczypospolitej Polskiej rozumianego w ten sposób, że o związaniu gruntu, budynku lub budowli z prowadzeniem działalności gospodarczej decyduje wyłącznie posiadanie...
gruntu, budynku lub budowli przez przedsiębiorcę lub inny podmiot prowadzący działalność gospodarczą, uzasadnia wznowienie przedmiotowych postępowań podatkowych oraz uchylenie...

I SA/Łd 174/22 - Wyrok WSA w Łodzi z 2022-05-18

w ten sposób, że o związaniu gruntu, budynku lub budowli z prowadzeniem działalności gospodarczej decyduje wyłącznie posiadanie gruntu, budynku lub budowli przez przedsiębiorcę lub inny...
podmiot prowadzący działalność gospodarczą, uzasadnia wznowienie przedmiotowych postępowań podatkowych oraz uchylenie decyzji i orzeczenie co do istoty sprawy...

I SA/Łd 175/22 - Wyrok WSA w Łodzi z 2022-05-18

Rzeczypospolitej Polskiej rozumianego w ten sposób, że o związaniu gruntu, budynku lub budowli z prowadzeniem działalności gospodarczej decyduje wyłącznie posiadanie gruntu...
, budynku lub budowli przez przedsiębiorcę lub inny podmiot prowadzący działalność gospodarczą, uzasadnia wznowienie przedmiotowych postępowań podatkowych oraz uchylenie...

I SA/Łd 356/22 - Wyrok WSA w Łodzi z 2022-08-23

działalności gospodarczej decyduje wyłącznie posiadanie gruntu, budynku lub budowli przez przedsiębiorcę lub inny podmiot prowadzący działalność gospodarczą, jest niezgodny...
podatników. Spełnia zatem warunki nieruchomości związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej. Okoliczność ta ma zasadnicze znaczenie w sprawie, bowiem dwóch...

I SA/Łd 357/22 - Wyrok WSA w Łodzi z 2022-08-23

działalności gospodarczej decyduje wyłącznie posiadanie gruntu, budynku lub budowli przez przedsiębiorcę lub inny podmiot prowadzący działalność gospodarczą, jest niezgodny...
podatników. Spełnia zatem warunki nieruchomości związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej. Okoliczność ta ma zasadnicze znaczenie w sprawie, bowiem dwóch...

I SA/Łd 358/22 - Wyrok WSA w Łodzi z 2022-08-23

działalności gospodarczej decyduje wyłącznie posiadanie gruntu, budynku lub budowli przez przedsiębiorcę lub inny podmiot prowadzący działalność gospodarczą, jest niezgodny...
podatników. Spełnia zatem warunki nieruchomości związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej. Okoliczność ta ma zasadnicze znaczenie w sprawie, bowiem dwóch...

I SA/Łd 171/22 - Wyrok WSA w Łodzi z 2022-05-18

lub budowli z prowadzeniem działalności gospodarczej decyduje wyłącznie posiadanie gruntu, budynku lub budowli przez przedsiębiorcę lub inny podmiot prowadzący działalność...
na żądanie Burmistrza Miasta Ł., w którym jednocześnie wyjaśniła, iż choć w dniu nabycia nieruchomości przy ul. J. [...] prowadziła działalność gospodarczą (architekt - wolny...

I SA/Łd 400/22 - Wyrok WSA w Łodzi z 2022-10-20

podatkowego w podatku od nieruchomości, za 2019 rok, w kwocie 299.448,00 zł, opodatkowując:, - 71.094,00 m2 powierzchni gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej...
z prowadzeniem działalności gospodarczej,, - 841.373,57 zł wartości budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej., Spółka złożyła odwołanie od tej decyzji...

I SA/Łd 399/22 - Wyrok WSA w Łodzi z 2022-10-20

w podatku od nieruchomości, za 2018 rok, w kwocie 282.903,00 zł, opodatkowując:, - 71.094,00 m2 powierzchni gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej...
działalności gospodarczej,, - 841.373,57 zł wartości budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej., Spółka złożyła odwołanie od tej decyzji., Samorządowe...

I SA/Łd 470/22 - Wyrok WSA w Łodzi z 2022-11-02

39/19 oraz fakt niewykorzystywania posiadanych nieruchomości w miesiącach kwiecień, czerwiec i listopad 2020 roku do prowadzenia działalności gospodarczej w związku...
z brakiem prawnych możliwości prowadzenia jakiejkolwiek działalności gospodarczej w okresie obostrzeń związanych z epidemią Covid-19., W odpowiedzi na wezwanie organu strona...
1   Następne >   +2   +5   +10   100