Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

III ZP 21/00 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z 2000-09-28

wobec osób, które mają dostęp do informacji niejawnych, wymagających ochrony przed nieuprawnionym ujawnieniem. Wywody uzasadnienia wniosku Pierwszego Prezesa zmierzają...
. Problem dostępu sędziów do informacji niejawnych w sposób całościowy i wyczerpujący unormowany jest w prawie sądowym, w szczególności w przepisach prawa o ustroju sądów...

III AZP 2/87 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z 1987-12-31

i druku oraz realizuje prawo obywateli do informacji i oddziaływania na bieg spraw publicznych. Konkretyzując zadania i uprawnienia prasy ustawa stanowi m.in., iż prasa...
może wypełniać tylko wówczas, gdy będzie miała szeroki dostęp do informacji. Celowi temu mają służyć rozwiązania organizatorskie, np. powołanie instytucji rzeczników...

OPS 1/98 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 1998-11-09

kontroli sprawowanej przez Naczelny Sąd Administracyjny. Stosowne informacje powinny znajdować się w aktach sprawy. W razie braku materiału w aktach sprawy sąd...
, co do zasady, sprawuje kontrolę wykonywania administracji publicznej pod względem zgodności z prawem, to w tej sprawie chodzi o zgodność zaskarżonego postanowienia z prawem...

OPS 16/99 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 2000-03-20

stycznia 1997 r., zawierającego informację o uwzględnieniu skargi inwestora - Kazimierza F. wyraził pogląd, iż jego postanowienie wydane w trybie art. 38 ust. 2 ustawy o NSA...
samokontroli wydanego rozstrzygnięcia przez organ administracji publicznej w przypadku wniesienia skargi do NSA na to właśnie rozstrzygnięcie. Ta wspólna cecha...

FPS 6/02 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 2002-06-24

./:, W formie jakiego aktu z zakresu administracji publicznej Inspektor Kontroli Skarbowej powinien na podstawie art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o kontroli...
mieszkańcom osiedla Szkolna dostępu do sieci cieplnej, a z drugiej strony /ze względu na wspomnianą decyzję Ministra Przemysłu/ nie mógł go wykonać w innej postaci...