Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol

K 21/96 - Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 1997-06-24

, czy zachowano zasadę proporcjonalności między wagą i wymogami zabezpieczenia tego ewentualnego interesu publicznego, a zakresem dostępu organów kontroli skarbowej...
organom podatkowym dostęp do informacji o stanie kont bankowych podmiotów gospodarczych i osób prywatnych, przy równoczesnym zobowiązaniu funkcjonariuszy urzędów...

K 6/97 - Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 1997-09-30

Konstytucja, w szczególności jej art. 71 ust. 1 pozostawia ustawodawcy zwykłemu szeroką swobodę powierzania zadań publicznych samorządowi terytorialnemu...
jako własne takie zadania, które, po pierwsze, mają charakter publiczny, po drugie, wiążą się z zaspokajaniem potrzeb mieszkańców, to jest osób mieszkających w gminie...

K 21/95 - Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 1997-02-25

jest okoliczność łatwiejszego dostępu ludności rolniczej do artykułów żywnościowych oraz nieponoszenie z reguły takich kosztów, jak czynsz za mieszkanie czy opłaty w spółdzielniach...
przemieszczania się środkami transportu publicznego /przeciwnie, potrzeby te mogą z wiekiem rosnąć/, a czym innym zasiłek rodzinny dla rodziców dorosłego ucznia bądź...