Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

OPK 1-5/01 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 2001-04-09

. 196 ze zm./, w brzmieniu tego przepisu przed wejściem w życie ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach...
wyjaśnienia, że pytanie prawne jest rozpatrywane po wejściu w życie ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach...

OPK 26/00 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 2001-04-09

tego przepisu obowiązującym przed wejściem w życie ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania...
w życie ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz.U. nr 109 poz. 1157...

III AZP 9/92 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów Sądu Najwyższego z 1992-07-23

względy, a zwłaszcza argument odwołujący się do realiów okresu historycznego, nie może uzasadniać ograniczenia swobody dostępu do sądu, podobnie jak żadne względy...
także z wyborem właściwego sądu., Zasada powszechności dostępu do sądu ma niejako 'potrójne' uzasadnienie prawne: a/ ze zobowiązań Polski wynikających z paktów i umów...

OPK 25/00 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 2001-04-09

2001 r. wobec wejścia w życie ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz.U....
stycznia 2000 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej /Dz.U. nr 12 poz. 136/. Wskazano, że w przedmiotowej sprawie ocenę...