Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rada Pielęgniarek i Położnych X

II OSK 3004/20 - Wyrok NSA z 2021-03-04

. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych (dalej 'dyrektywa'), a konkretnie w art. 31 ust. 4, który przewiduje, że kształcenie pielęgniarek odpowiedzialnych za opiekę ogólną...
oraz niektórych innych ustaw oraz rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 11 maja 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia studiów zawodowych na kierunku...

II OSK 1667/20 - Wyrok NSA z 2021-02-17

prawa Unii Europejskiej. Dyplomem takim, w ocenie organu samorządu zawodowego, nie jest dyplom uzyskany przez skarżącą na Ukrainie, na podstawie którego posiada ona prawo...
Unii Europejskiej, czyli w dyrektywie 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych (Dz.Urz. UE L 255...

II OSK 2587/20 - Wyrok NSA z 2021-02-17

samorządu zawodowego, nie jest dyplom uzyskany przez skarżącą na Ukrainie, na podstawie którego posiada ona prawo wykonywania zawodu pielęgniarki w tym kraju. Skarżąca...
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych (Dz.Urz. UE L 255 z 30 września 2005 r.; dalej: dyrektywa 2005/36/WE...

II OSK 901/20 - Wyrok NSA z 2021-02-17

zawodowego, nie jest dyplom uzyskany przez skarżącą na Ukrainie, na podstawie którego posiada ona prawo wykonywania zawodu pielęgniarki w tym kraju. Skarżąca natomiast legitymuje...
i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych (Dz.Urz. UE L 255 z 30 września 2005 r.; dalej: dyrektywa 2005/36/WE), a konkretnie w art. 31...

II OSK 900/20 - Wyrok NSA z 2021-02-17

Europejskiej. Dyplomem takim, w ocenie organu samorządu zawodowego, nie jest dyplom uzyskany przez skarżącą na Ukrainie, na podstawie którego posiada ona prawo wykonywania...
Europejskiej, czyli w dyrektywie 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych (Dz.Urz. UE L 255 z 30 września...

II OSK 1131/20 - Wyrok NSA z 2021-02-11

września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych ('dyrektywa 2005/36/WE') i w zw. z art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki...
się do udzielenia odpowiedzi na pytanie, czy wobec posiadania przez skarżącą dyplomu potwierdzającego ukończenie kształcenia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. [...] w K...

II OSK 1132/20 - Wyrok NSA z 2021-02-11

z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych ('dyrektywa 2005/36/WE') i w zw. z art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki...
potwierdzającego ukończenie kształcenia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. [...] w K., na kierunku Pielęgniarstwo, organy samorządu pielęgniarek i położnych prawidłowo odmówiły...

II OSK 1133/20 - Wyrok NSA z 2021-02-11

września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych ('dyrektywa 2005/36/WE') i w zw. z art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki...
się do udzielenia odpowiedzi na pytanie, czy wobec posiadania przez skarżącą dyplomu potwierdzającego ukończenie kształcenia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. [...] w K...

II OSK 1124/20 - Wyrok NSA z 2021-02-11

września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych, 'dyrektywa 2005/36/WE' i w zw. z art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki...
na U. wraz z suplementem do dyplomu, a także dyplom licencjata pielęgniarstwa wydany przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową im. [...] w K. ('PWSZ w K.') wraz z suplementem...

II SA/Rz 807/22 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2022-11-16

kompensacyjny charakter diety radnego nie wziął pod uwagę, że radni posiadają różny status zawodowy (przykładowo pracują na podstawie stosunku pracy, prowadzą działalność...
, który nie jest zresztą kwestionowany przez Radę, iż istnieje wiele czynności związanych z wykonywaniem mandatu radnego powodujących brak możliwości wykonywania pracy zawodowej, tj...