Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego X

II OPP 24/06 - Postanowienie NSA z 2006-08-29

Sanitarnego w Warszawie z dnia [...] stycznia 2005 r. w przedmiocie choroby zawodowej (aktualna sygn. akt VII SA/Wa 563/06). Pierwsza skarga na przewlekłość postępowania...
w Warszawie w sprawie ze skargi H. C. na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie z dnia [...] stycznia 2005 r., nr [...] w przedmiocie choroby...

II OPP 17/06 - Postanowienie NSA z 2006-07-07

[...] stycznia 2005r., nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej p o s t a n a w i a odrzucić skargę na przewlekłość postępowania H. C. w piśmie z dnia 16 marca 2006r. zarzucił...

II OPP 1/09 - Postanowienie NSA z 2009-02-19

Skarga Z. C. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie, sygn. akt VII SA/Wa 1975/08 w sprawie ze skargi Z. C. o wznowienie postępowania sądowego w sprawie VII SA/Wa 494/08 postanawia: oddalić skargę na przewlekłość postępowania

II OPP 2/09 - Postanowienie NSA z 2009-02-19

Skarga Z. C. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie, sygn. akt VII SA/Wa 1976/08 w sprawie ze skargi Z. C. o wznowienie postępowania sądowego w sprawie VII SA/Wa 495/08 postanawia: oddalić skargę na przewlekłość postępowania