Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony Prezes Głównego Urzędu Ceł X

I SA/Po 2986/02 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2004-09-10

Inspektora Sanitarnego z dnia [...] nr [...] w przedmiocie choroby zawodowej o d d a l a s k a r g ę /-/ W. Długaszewska /-/ M. Lorych-Olszanowska /-/ M. Kosewska Zaskarżoną...
. S. chorobę zawodową- zawodowe uszkodzenie słuchu., W uzasadnieniu decyzji organ I instancji wyjaśnił, że E. S. był zatrudniony w Zespole Elektrowni 'A'. od 1.9.1956r....

I SA/Kr 2043/01 - Wyrok WSA w Krakowie z 2004-03-29

nie zdolny do pracy i niezdolność ta pozostaje w związku z chorobą zawodową., Prezes Głównego Urzędu Ceł w [...] decyzją z dnia 20 sierpnia 2001 r utrzymał w mocy zaskarżone...