Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony Zarząd Województwa X
  • Symbol

II GSK 1706/13 - Wyrok NSA z 2014-12-12

Skarga kasacyjna na decyzję Zarządu Województwa W.-M. w przedmiocie zobowiązania do zwrotu części dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej

III SA/Po 953/09 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2010-01-21

Sprawa ze skargi spółki A w P. na informację Zarządu Województwa Wielkopolskiego w przedmiocie negatywnej oceny projektu nr [...]

II GSK 819/14 - Wyrok NSA z 2015-03-17

Skarga kasacyjna na decyzję Zarządu Województwa [...] w przedmiocie zobowiązania do zwrotu kwoty dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej

II SA/Go 329/10 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2010-09-22

Sprawa ze skargi na uchwałę Zarządu Województwa w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie dofinansowania projektów w ramach konkursu

I SA/Ol 154/12 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2012-06-21

Sprawa ze skargi na decyzję Zarządu Województwa w przedmiocie zwrotu części środków finansowych przyznanych w ramach realizacji projektu z budżetu Unii Europejskiej

I SA/Ol 360/14 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2014-10-15

Zażalenie na decyzję Zarządu Województwa w przedmiocie zwrotu środków przekazanych na realizację projektu

I SA/Ol 93/15 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2015-04-02

Sprawa ze skargi na decyzję Zarządu Województwa w przedmiocie zwrotu środków przekazanych na realizację projektu

II SA/Go 710/09 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2009-10-22

Sprawa ze skargi Banku Spółdzielczego na informację Zarządu Województwa w przedmiocie negatywnej oceny projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007

II GSK 269/13 - Wyrok NSA z 2014-05-06

Skarga kasacyjna od wyroku WSA w B. w sprawie ze skargi A. Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w A. na informację Zarządu Województwa [...] nr [...] w przedmiocie pomocy finansowej

II GSK 2727/14 - Wyrok NSA z 2015-03-31

Skarga kasacyjna na decyzję Zarządu Województwa [...] w przedmiocie zobowiązania do zwrotu części dofinansowania ze środków z budżetu Unii Europejskiej
1   Następne >   +2   +5   +10   100