Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Urząd Skarbowy X

I SA/Gd 910/09 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2010-03-22

Sprawa ze skargi A. C. na bliżej nie określoną czynność Trzeciego Urzędu Skarbowego

I SA/Kr 1558/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-10-25

Sprawa ze skargi na decyzję Naczelnika Urzędu Skarbowego w przedmiocie określenia zobowiązania w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2007 rok

I SA/Lu 67/07 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2007-03-21

Sprawa ze skargi na decyzję Naczelnika Urzędu Skarbowego w przedmiocie rozłożenia na raty zaległości podatkowej

I FSK 322/07 - Postanowienie NSA z 2007-04-24

Sprawa ze skargi kasacyjnej Włodzimierza K. od postanowienia WSA w Warszawie w sprawie ze skargi Włodzimierza K. o wznowienie postępowania sądowego zakończonego postanowieniem WSA w Warszawie , sygn. akt III SA/Wa 252/04

I OZ 284/08 - Postanowienie NSA z 2008-04-23

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi Ł. B. na Urząd Skarbowy w S. w przedmiocie przejścia pojazdu na rzecz Skarbu Państwa

I SA/Po 536/09 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2009-06-16

Sprawa ze skargi A Sp. z o.o. na działalność organu egzekucyjnego I Wielkopolskiego Urzędu Skarbowego w P w przedmiocie odmowy rozłożenia na raty zapłaty zaległości z tytułu podatku od towarów i usług oraz podatku dochodowego od osób fizycznych

I SAB/Gd 14/12 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2012-12-11

Sprawa ze skargi 'A' Sp. z o.o. z siedzibą w G. na przewlekłość postępowania Naczelnika Urzędu Skarbowego w przedmiocie podatku towarów i usług za lipiec i sierpień 2010 r.

I FZ 478/07 - Postanowienie NSA z 2007-12-14

Zażalenie na postanowienie WSA w Opolu w przedmiocie przywrócenia terminu do wniesienia skargi w sprawie ze skargi na decyzję Pierwszego Urzędu Skarbowego w O. nr [...] w przedmiocie przedłużenia terminu zwrotu podatku naliczonego

I FZ 479/07 - Postanowienie NSA z 2007-12-14

Zażalenie na postanowienie WSA w Opolu w przedmiocie przywrócenia terminu do wniesienia skargi w sprawie ze skargi na decyzję Pierwszego Urzędu Skarbowego w O. nr [...] w przedmiocie przedłużenia terminu zwrotu podatku naliczonego

I SAB/Kr 21/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-10-14

Sprawa ze skargi na bezczynność Naczelnika Urzędu Skarbowego w przedmiocie zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w podatku od towarów i usług za IV kwartał 2013 r.
1   Następne >   +2   +5   +10   19