Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Szef Służby Celnej X

II SA/Wa 63/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-06-27

Sprawa ze skargi na decyzję Szefa Służby Celnej w przedmiocie zwolnienia ze służby

II SA/Wa 1667/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-02-15

Sprawa ze skargi na decyzję Szef Służby Celnej w przedmiocie zwolnienia ze służby

III SA/Lu 139/10 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2010-05-04

Sprawa ze skargi na postanowienie Szefa Służby Celnej w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania administracyjnego w sprawie zwolnienia ze służby celnej

I OSK 1685/11 - Wyrok NSA z 2012-04-13

Skarga kasacyjna na decyzję Szefa Służby Celnej w przedmiocie mianowania na stopień służbowy

I OSK 40/12 - Wyrok NSA z 2012-05-17

Skarga kasacyjna na decyzję Szefa Służby Celnej w przedmiocie zwolnienia ze służby

II SA/Wa 571/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-04-21

Wniosek w przedmiocie odmowy zmiany decyzji w sprawie zwolnienia ze Służby Celnej

I GZ 281/15 - Postanowienie NSA z 2015-05-22

Zażalenie na postanowienie WSA w W. w sprawie ze skargi na decyzję Szefa Służby Celnej , nr [...] w przedmiocie wiążącej informacji taryfowej

II SA/Wa 1874/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-02-22

Sprawa ze skargi na postanowienie Szefa Służby Celnej w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania administracyjnego w sprawie zwolnienia ze Służby Celnej

II SAB/Wa 377/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-03-04

Sprawa ze skargi na bezczynność Szefa Służby Celnej w przedmiocie odwołania od aktu mianowania

II SA/Wa 1394/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-01-10

Wniosek w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania w sprawie zwolnienia ze służby
1   Następne >   +2   +5   +10   100