Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Szef Krajowej Administracji Skarbowej X

II FZ 145/17 - Postanowienie NSA z 2017-04-20

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie wstrzymania wykonania postępowania egzekucyjno

II FZ 146/17 - Postanowienie NSA z 2017-04-20

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie wstrzymania wykonania postępowania egzekucyjno

I SA/Rz 242/15 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2015-06-01

Sprawa ze skargi A. Z. na indywidualną interpretację Ministra Finansów w przedmiocie podatku akcyzowego

I SA/Rz 924/14 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2014-12-18

Sprawa ze skargi 'A' spółka z o.o. Spółka komandytowo-akcyjna w S. M. na indywidualną interpretację Ministra Finansów w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych

I SA/Rz 214/17 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2017-06-08

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Rozwoju i Finansów w przedmiocie uznania wniosku o wydanie interpretacji za bezprzedmiotowy

II FSK 1839/17 - Wyrok NSA z 2017-10-06

Skarga kasacyjna na interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi, działającego z upoważnienia Ministra Finansów w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych

II FSK 2232/17 - Wyrok NSA z 2018-03-21

Skarga kasacyjna na interpretację indywidualną Ministra Finansów (organ upoważniony: Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi) w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych

II FSK 300/16 - Wyrok NSA z 2018-02-13

Skarga kasacyjna na interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy działającego z upoważnienia Ministra Finansów w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych

II FSK 2578/17 - Wyrok NSA z 2018-04-25

Skarga kasacyjna na interpretację indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy działającego z upoważnienia Ministra Finansów w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych

II SA/Wa 1565/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-11-10

Sprawa ze skargi M. D. na pismo Szefa Krajowej Administracji Skarbowej w przedmiocie odpowiedzi na zażalenie na niezałatwienie sprawy w terminie
1   Następne >   +2   +5   +10   100