Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi X
  • Symbol

IV SA/Wa 955/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-06-05

Wniosek w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej za naruszenie przepisów o rybołówstwie

V SA/Wa 994/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-01-19

Skarga kasacyjna na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie odmowy umorzenia należności z tytułu nienależnie pobranych płatności z tytułu wspierania gospodarstwa niskotowarowych

IV SA/Wa 402/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-04-20

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania

IV SA/Wa 1145/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-08-23

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej

IV SA/Wa 828/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-07-16

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowego zwolnienia od kosztów sądowych obejmujących wpis od skargi w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej

IV SA/Wa 1064/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-07-27

Wniosek w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej

I OZ 1157/14 - Postanowienie NSA z 2014-12-16

Zażalenie od postanowienia WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej

IV SA/Wa 1488/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-08-31

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej

II GZ 266/08 - Postanowienie NSA z 2009-12-17

Zażalenie na postanowienie NSA w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi , nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji w zakresie ustalenia wysokości opłaty za przekroczenie ilości referencyjnej dostaw mleka

I SAB/Wa 517/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-01-29

Sprawa ze skargi na bezczynność Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w przedmiocie wydania decyzji w sprawie stwierdzenia, iż nieruchomość nie podpadała pod działanie przepisów o przeprowadzeniu reformy rolnej
1   Następne >   +2   +5   +10   100