Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Komisja Poborowa X

II OSK 698/05 - Wyrok NSA z 2006-04-04

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewódzkiej Komisji Poborowej w Poznaniu w przedmiocie skierowania do służby zastępczej

II SA/Gd 2272/01 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2004-04-14

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewódzkiej Komisji Poborowej w przedmiocie skierowania do służby zastępczej 1/ stwierdza nieważność zaskarżonej decyzji, 2/ zasądza od Wojewódzkiej Komisji Poborowej na rzecz M.D. kwotę 10 zł ( dziesięć złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania.

SA/Rz 1585/03 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2005-04-21

Sprawa ze skargi P. Ż. na orzeczenie Wojewódzkiej Komisji Poborowej [...] w przedmiocie odroczenia terminu odbycia zasadniczej służby wojskowej

II SA/Kr 1844/03 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2005-04-26

Sprawa ze skargi S. G. na orzeczenie Wojewódzkiej Komisji Poborowej w przedmiocie odroczenia służby wojskowej

II SA/Kr 2486/03 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2005-01-31

Skarga W. K. na orzeczenie Wojewódzkiej Komisji Poborowej w przedmiocie odmowy skierowania do służby zastępczej postanowił umorzyć postępowanie sądowe

II SAB/Bd 67/12 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2012-06-26

Sprawa ze skargi na bezczynność Wojskowej Komendy Uzupełnień w przedmiocie demobilizacji