Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Inspektor Skupu i Przetwórstwa Artykułów Rolnych X

IV SA 1/01 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2004-05-06

Sprawa ze skargi P. Sp. z o.o. z siedzibą w L. na orzeczenie Głównego Inspektora Skupu i Przetwórstwa Artykułów Rolnych w przedmiocie stwierdzenia jakości pszenicy

II SA/Kr 1774/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-02-24

Sprawa ze skargi na postanowienie [...] Państwowego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności zażalenia

III SA/Kr 1281/21 - Wyrok WSA w Krakowie z 2022-01-27

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie choroby zawodowej

III SA/Kr 1196/19 - Wyrok WSA w Krakowie z 2020-01-15

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie nakazu prawidłowego oznakowania wprowadzonej do obrotu żywności specjalnego przeznaczenia medycznego

III SA/Kr 1031/19 - Wyrok WSA w Krakowie z 2019-11-14

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie oceny ryzyka zawodowego

III SA/Kr 1752/21 - Wyrok WSA w Krakowie z 2022-04-29

Sprawa ze skargi na decyzję [...] Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie choroby zawodowej