Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Inspektor Inspekcji Handlowej X

IV SA 4328/01 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-01-18

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Inspekcji Handlowej w przedmiocie certyfikatu na znak bezpieczeństwa postanowił: umorzyć zawieszone postępowanie

VI SA/Wa 695/06 - Wyrok WSA w Warszawie z 2006-06-28

Sprawa ze skargi na postanowienie Głównego Inspektora Inspekcji Handlowej w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania

IV SAB/Gl 120/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-10-26

Sprawa ze skargi na bezczynność [...] Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w K. w przedmiocie informacji publicznej

VI SA/Wa 1951/06 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2006-12-05

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Inspekcji Handlowej w przedmiocie nakazu wycofania wyrobu z obrotu

II GZ 5/06 - Postanowienie NSA z 2006-02-28

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi R. K. na pismo Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w Poznaniu Nr [...] w przedmiocie odmowy zmiany ustaleń zawartych w protokołach kontr...

VI SA/Wa 444/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-04-28

Sprawa ze skargi na postanowienie Głównego Inspektora Inspekcji Handlowej w przedmiocie obciążenia kwotą stanowiącą równowartość kosztów przeprowadzonych badań

GZ 91/04 - Postanowienie NSA z 2004-11-18

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Inspekcji Handlowej nr [...] w przedmiocie określenia wartości i ilości zapalniczek napełnianych gazem płynnym wprowadzonych do obrotu bez uzyskania certyfikatów na znak bezpieczeństwa....

I OSK 681/13 - Wyrok NSA z 2013-08-21

Skarga kasacyjna na bezczynność Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w Katowicach w przedmiocie informacji publicznej

VI SA/Wa 1036/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-07-30

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Inspekcji Handlowej w przedmiocie wycofania z obrotu paliwa ciekłego

VI SA/Wa 1180/05 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2005-08-31

Sprawa ze skargi Z. S. na ustalenia protokołu z kontroli przeprowadzonej przez Wojewódzki In- spektorat Inspekcji Handlowej
1   Następne >   +2   +5   9