Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Szpitala X

VII SAB/Wa 172/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-01-14

Sprawa ze skargi na bezczynność Szpitala Klinicznego [...] w W.

II OZ 1165/07 - Postanowienie NSA z 2007-11-16

Zażalenie na postanowienie WSA w Białymstoku w sprawie ze skargi na bezczynność Specjalistycznego [...] Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w S. w przedmiocie niewydania zaświadczenia

II OZ 1164/07 - Postanowienie NSA z 2007-11-16

Zażalenie na postanowienie WSA w Białymstoku w sprawie o sygn. akt II SAB/Bk 10/07

I OSK 608/13 - Wyrok NSA z 2013-07-17

Skarga kasacyjna na decyzję Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Mikołaja Kopernika w Łodzi w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej

II SAB/Ol 94/05 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2005-12-22

Sprawa ze skargi na bezczynność Komendanta Szpitala Wojskowego w przedmiocie rozpoznania wniosku w sprawie wydania decyzji administracyjnej określającej wysokość zadłużenia szpitala względem skarżącego

II SAB/Ol 67/05 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2005-12-06

Sprawa ze skargi na bezczynność Komendanta Szpitala Wojskowego w przedmiocie wypłaty wynagrodzenia wraz z odsetkami

I OPP 26/04 - Postanowienie NSA z 2004-10-28

Skarga K. K. na przewlekłość postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Gdańsku (sygn. akt III SAB/Gd 2/04) w sprawie ze skargi na bezczynność Dyrektora Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 w Gdańsku w przedmiocie zadośćuczynienia za błąd lekarski

VII SAB/Wa 5/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-09-09

Sprawa ze skargi na bezczynność [...] Instytutu [...]

II SAB/Rz 29/15 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2015-03-30

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej [...] w sprawie udzielenia informacji publicznej -

II SAB/Ol 21/06 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2006-05-08

Sprawa ze skargi na bezczynność Komendanta '[...]' Szpitala Wojskowego w przedmiocie rozpatrzenia wniosku w sprawie wypłaty odsetek od należności pieniężnych
1   Następne >   +2   +5   +10   41