Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa X

II SA/Go 956/17 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2018-03-26

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej

II SAB/Sz 26/18 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2018-04-25

Skarga E. J. na bezczynność i przewlekłe prowadzenie postępowania przez Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

II SA/Go 956/17 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2018-01-24

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych - Oddział Terenowy w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej

II SAB/Sz 54/18 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2018-05-16

Skarga E. J. na bezczynność i przewlekłe prowadzenie postępowania przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

II SAB/Sz 26/18 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2018-04-18

Skarga E. J. na bezczynność i przewlekłe prowadzenie postępowania przez Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej

II SAB/Sz 53/18 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2018-05-17

Sprawa ze skargi na bezczynność i przewlekłość Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w przedmiocie bezczynność i przewlekłość postępowania w sprawie udostępnienia informacji publicznej

II SAB/Sz 27/18 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2018-04-04

Skarga E. J. na bezczynność i przewlekłość postępowania Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w W. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej.

I SAB/Sz 11/20 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2020-04-22

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w przedmiocie rozpoznania wniosku o przyznanie pomocy finansowej

I SAB/Sz 10/20 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2020-04-22

Sprawa ze skargi na bezczynność Dyrektora Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w przedmiocie rozpoznania wniosku o przyznanie pomocy finansowej

I SA/Bd 555/21 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2021-11-16

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w T. w przedmiocie płatności w ramach wsparcia bezpośredniego
1   Następne >   2