Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego X

I OW 213/21 - Postanowienie NSA z 2022-01-28

odmowy przyznania prawa do świadczenia pielęgnacyjnego postanawia: wyznaczyć Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach do rozpoznania wniosku. P.T. złożył wniosek...

I ONP 11/12 - Postanowienie NSA z 2013-01-11

[...] listopada 2007 r. nr [...] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego postanawia: 1) odrzucić skargę o stwierdzenie niezgodności z prawem wyroku, 2) oddalić wniosek o przyznanie...

I ONP 12/12 - Postanowienie NSA z 2013-01-11

2008 r. nr [...] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego postanawia: 1) odrzucić skargę o stwierdzenie niezgodności z prawem wyroku, 2) oddalić wniosek o przyznanie prawa...

I ONP 47/11 - Postanowienie NSA z 2011-08-19

Skarga A. D. o stwierdzenie niezgodności z prawem postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 20 maja 2011 r., sygn. akt IV SA/Wr 259/11 w zakresie odrzucenia skargi A. D. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu z dnia [...] lutego 2011 r., nr [...] w przedmiocie uznania zażalenia za nieuzasadnione i odmowy wyznaczenia terminu do załatwienia sprawy postanawia: odrzucić skargę o stwierdzenie niezgodności z prawem postanowienia.

II SAB/Rz 68/16 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2016-08-03

miesięcznie), stypendium specjalne (470 zł miesięcznie), stypendium socjalne (1 129 zł miesięcznie), świadczenie pielęgnacyjne (1 200 zł miesięcznie), dodatek...
mieszkaniowy (371 zł miesięcznie), zasiłki rodzinne (169 zł miesięcznie), zasiłek pielęgnacyjny (153 zł miesięcznie) oraz świadczenie z pomocy społecznej (600 zł miesięcznie...

I ONP 10/12 - Postanowienie NSA z 2013-01-11

Skarga M. P. o stwierdzenie niezgodności z prawem wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 30 listopada 2004 r., sygn. akt 4/II SA/Po 1085/02 w sprawie ze skargi M. P. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu z dnia [...] kwietnia 2002 r. nr [...] w przedmiocie zasiłku stałego postanawia: 1) odrzucić skargę o stwierdzenie niezgodności z prawem wyroku, 2) oddalić wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie ustanowienia adwokata.