Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Agencji Rynku Rolnego X

V SA/Wa 1989/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-05-21

Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, otrzymuje poza zasiłkiem pielęgnacyjnym również stypendium socjalne. Do pisma załączyła nadto: zaświadczenie z ZUS wskazujące...
, a wręcz przeciwnie jest zadłużona na rachunku bankowym, co wprawdzie nie może samo w sobie stanowić podstawy do uwzględnienia jej wniosku, jednakże świadczy o braku...