Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej X

IV SA/Po 168/06 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2007-02-28

rodziców, co w świetle art. 76 ustawy warunkuje otrzymanie świadczenia. Organ wskazał ponadto, iż strona nie dostarczyła zaświadczenia, iż córka K. nadal uczy...
o pomocy społecznej, natomiast treść art. 76 ustawy wskazuje, iż wolą ustawodawcy nie było objęcie prawem do świadczenia osób umieszczonych w rodzinie zastępczej., W skardze...