Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony Dyrektor Oddziału Regionalnego Wojskowej Agencji Mieszkaniowej X

III SO/Gd 83/05 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2005-07-26

nadesłana na wezwanie Sądu kopia odcinka świadczenia wypłaconego przez wojskowy organ rentowy za miesiąc lipiec 2005 r. Skarżąca nie posiada majątku, tj. nieruchomości...
, że spełnia ustawowe przesłanki przyznania prawa pomocy, o czym świadczy posiadanie przez nią stałego źródła utrzymania (wojskowa renta rodzinna, zasiłek pielęgnacyjny...