Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie X

II SAB/Ke 82/21 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2021-08-19

prowadzenie postępowania przez Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego. Skarżący wskazał, że w aktach administracyjnych sprawy...
znajdują się:, - orzeczenie o niepełnosprawności z dnia 9 czerwca 2020 r.;, - wniosek o przyznanie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego z dnia 15 kwietnia 2020 r., - decyzja...

II SA/Ol 451/20 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2020-07-06

2011 r., na stałe świadczenie pielęgnacyjne w kwocie 520 zł. Zarzuciła, że niekonstytucyjne zmiany wprowadzone przez ustawodawcę w przedmiocie świadczeń przysługujących...
opiekuńczym a świadczeniem pielęgnacyjnym które powinna otrzymywać, za okres od maja 2014 r. do grudnia 2017 r. wyniosła łącznie 30.392 zł., W odpowiedzi na skargę Miejski Ośrodek...

II SA/Go 1049/16 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2017-01-31

odrzucić skargę. Decyzją z dnia [...] maja 2016 r. nr [...] Dyrektor Centrum Pomocy Rodzinie przyznał B.K. świadczenie w formie zasiłku pielęgnacyjnego dla osoby...
świadczeniu w postaci zasiłku pielęgnacyjnego. Jest to ewidentne zaniechanie ze strony urzędników tej instytucji, co spowodowało po jego stronie stratę finansową. W związku...

II SA/Go 1013/16 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2017-02-03

przyznał B.K. świadczenie w formie zasiłku pielęgnacyjnego dla osoby niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu...
, zostanie złożony wniosek o ustalenie prawa do świadczenia uzależnionego od niepełnosprawności. B.K. wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego złożył w dniu 5...

II SA/Sz 580/11 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2011-08-16

jej syna stanowi świadczenie pielęgnacyjne z tytułu sprawowania opieki nad niepełnosprawną matką w wysokości [...] zł., Powyższy dochód został potwierdzony w odpowiedzi...

II SA/Sz 580/11 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2011-06-17

oraz świadczenie pielęgnacyjne z tytułu sprawowania opieki przez syna nad A.D. w kwocie [...] zł., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie zważył, co następuje...
Społecznej w [...] w przedmiocie usług opiekuńczych. Skarżąca między innymi zarzuciła, iż usługi te świadczone są w zbyt małym wymiarze z uwagi na jej ciężką chorobę...