Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

I SA/Op 197/13 - Wyrok WSA w Opolu z 2013-07-10

kwoty 50.000 zł, 2) podjęcie na podstawie art. 57 § 1 u.p.e.a. zawieszonego postępowania egzekucyjnego po ustaniu przyczyny zawieszenia, a następnie umorzenie...
jest zasadność zajęcia rachunku bankowego w sytuacji zawieszenia postępowania egzekucyjnego., Postanowieniem z dnia 11 września 2012r. Naczelnik Pierwszego Urzędu...

II SA/Op 472/06 - Wyrok WSA w Opolu z 2006-11-23

., jedna ze stron - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Gospodarstwo Rybackie [...] wystąpiła z wnioskiem o zawieszenie postępowania w oparciu o art. 97 § 1 pkt 4...
postępowaniu zaistniała przesłanka zawieszenia postępowania, o której mowa w art. 97 § 1 pkt 4 kpa., Postanowieniem z dnia [...], nr [...], Starosta [...] podjął z urzędu...

I SA/Op 327/15 - Wyrok WSA w Opolu z 2015-10-30

Skarbowej w Opolu z dnia 30 marca 2015 r., nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania egzekucyjnego oddala skargę. Zaskarżonym postanowieniem z dnia 30 marca...
zawieszenia postępowania egzekucyjnego., Powyższe rozstrzygnięcie wydane zostało w oparciu o następujący stan faktyczny i prawny:, Dyrektor Izby Celnej w Opolu, jako wierzyciel...

I SA/Op 315/15 - Wyrok WSA w Opolu z 2015-10-30

Skarbowej w Opolu z dnia 30 marca 2015 r., nr: [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania egzekucyjnego oddala skargę. Zaskarżonym postanowieniem z dnia 30...
zawieszenia postępowania egzekucyjnego., Powyższe rozstrzygnięcie wydane zostało w oparciu o następujący stan faktyczny i prawny:, Dyrektor Izby Celnej w Opolu...

I SA/Op 319/15 - Wyrok WSA w Opolu z 2015-10-30

Skarbowej w Opolu z dnia 30 marca 2015 r., nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania egzekucyjnego oddala skargę. Zaskarżonym postanowieniem z dnia 30 marca...
zawieszenia postępowania egzekucyjnego., Powyższe rozstrzygnięcie wydane zostało w oparciu o następujący stan faktyczny i prawny:, Dyrektor Izby Celnej w Opolu, jako wierzyciel...

I SA/Op 321/15 - Wyrok WSA w Opolu z 2015-10-30

Skarbowej w Opolu z dnia 30 marca 2015 r., nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania egzekucyjnego oddala skargę. Zaskarżonym postanowieniem z dnia 30 marca...
zawieszenia postępowania egzekucyjnego., Powyższe rozstrzygnięcie wydane zostało w oparciu o następujący stan faktyczny i prawny:, Dyrektor Izby Celnej w Opolu, jako wierzyciel...

I SA/Op 317/15 - Wyrok WSA w Opolu z 2015-10-30

Skarbowej w Opolu z dnia 30 marca 2015 r., nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania egzekucyjnego oddala skargę. Zaskarżonym postanowieniem z dnia 30 marca...
zawieszenia postępowania egzekucyjnego., Powyższe rozstrzygnięcie wydane zostało w oparciu o następujący stan faktyczny i prawny:, Dyrektor Izby Celnej w Opolu, jako wierzyciel...

I SA/Op 323/15 - Wyrok WSA w Opolu z 2015-10-30

Skarbowej w Opolu z dnia 30 marca 2015 r., nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania egzekucyjnego oddala skargę. Zaskarżonym postanowieniem z dnia 30 marca...
zawieszenia postępowania egzekucyjnego., Powyższe rozstrzygnięcie wydane zostało w oparciu o następujący stan faktyczny i prawny:, Dyrektor Izby Celnej w Opolu, jako wierzyciel...

I SA/Op 324/15 - Wyrok WSA w Opolu z 2015-10-30

Skarbowej w Opolu z dnia 30 marca 2015 r., nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania egzekucyjnego oddala skargę. Zaskarżonym postanowieniem z dnia 30 marca...
zawieszenia postępowania egzekucyjnego., Powyższe rozstrzygnięcie wydane zostało w oparciu o następujący stan faktyczny i prawny:, Dyrektor Izby Celnej w Opolu, jako wierzyciel...

I SA/Op 322/15 - Wyrok WSA w Opolu z 2015-10-30

Skarbowej w Opolu z dnia 30 marca 2015 r., nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania egzekucyjnego oddala skargę. Zaskarżonym postanowieniem z dnia 30 marca...
zawieszenia postępowania egzekucyjnego., Powyższe rozstrzygnięcie wydane zostało w oparciu o następujący stan faktyczny i prawny:, Dyrektor Izby Celnej w Opolu, jako wierzyciel...
1   Następne >   +2   +5   +10   100