Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

OPK 30/02 - Postanowienie Składu Pięciu Sędziów NSA z 2002-12-02

Zawiesić postępowanie w sprawie. Naczelny Sąd Administracyjny przy udziale prokurator Marii Kalocińskiej, prokurator Prokuratury Apelacyjnej del. do Ministerstwa...
pkt 4 Kpa w związku z art. 59 ustawy z dnia 11 maja 1995 r. o Naczelnym Sądzie Administracyjnym /Dz.U. nr 74 poz. 368 ze zm./ zawiesił postępowanie w sprawie o udzielenie...

OPK 26/02 - Postanowienie Składu Pięciu Sędziów NSA z 2002-09-16

Zawiesić postępowanie w sprawie. Naczelny Sąd Administracyjny przy udziale Waldemara Grudzieckiego, prokuratora Prokuratury Krajowej z odwołania Ryszarda i Henryki K...
poz. 1209/. Przed Trybunałem Konstytucyjnym toczy się postępowanie w sprawie, K 10/02 z wniosku Rady Miejskiej L. i innych gmin o stwierdzenie, że powołana ustawa...